Vuokrausehdot

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan vuokraamolla Rental Service Finland Oy autovuokraamoa ja vuokraajalla asiakasta.

1. AUTON KÄYTTÖTARKOITUS JA RAJOITUKSET

 • a. Vuokraajan tulee huolehtia autosta kuin omastaan ja olla erityisen huolellinen ja varovainen autoa käyttäessään. Ajaessa tulee huomioida ajoneuvon koko ja kuormausrajoitukset.
 • - OUF-604 kokonaiskuorma saa olla korkeintaan 1140 kg. Perävaunumassa 750 kg (jarruitta), 1750 (jarruilla).
 • - KTY-663 kokonaiskuorma saa olla korkeintaan 980 kg. Perävaunumassa 750kg (jarruitta), 2250 kg (jarruilla).
 • - EYP-959 kokonaiskuorma saa olla korkeintaan 900 kg. Perävaunumassa 750 kg (jarruitta), 2000 kg (jarruilla).
 • b. Vuokraaja on ajoneuvon pääasiallinen käyttäjä ja saa luovuttaa ajoneuvon vain henkilölle joka tuntee ajoneuvon käyttöehdot ja muut vuokraamon määräämät ehdot. Kuljettajalla on oltava voimassaoleva ajokortti, vähintään vuoden ajokokemus ja ikää 18 vuotta. Mikäli ajoneuvoa ajaa muu henkilö kuin vuokraaja, vuokraaja on vastuussa kuljettajan aiheuttamista vahingoista.
 • c. Autoa ei saa käyttää ilman vuokraamon kirjallista lupaa hinaukseen, kilpa-ajoon, jäällä ajoon, opetus ajoon tai mihinkään normaalista käytöstä poikkeavaan ajoon.
 • d. Autosta poistuessa auto on lukittava ja kytkettävä pysäköintijarru.
 • e. Ajoneuvo tulee tarkistaa ennen vuokrausta molempien osapuolten toimesta, jotta mahdolliset vahingot tulevat merkityksi sopimukseen. Itsevuokrauksessa asiakkaan on vuokrauksen alussa tarkastettava ajoneuvon kunto ja otettava valokuvat ajoneuvon keulasta, perästä ja molemmista kyljistä vuokrauksen päättyessä. Valokuvat tulee säilyttää 14 vuorokautta vuokrauksen päättymisestä, jotta näistä voidaan todentaa ajoneuvon kunto jälkeenpäin. Valokuvien puuttuessa voi vuokraaja joutua korvausvastuuseen auton vahingoista, mikäli edellisen asiakkaan valokuvissa ajoneuvo on kunnossa.

2. KÄYTTÄJÄN VASTUU AJONEUVOSTA

ASIAKKAAN OMAVASTUU
Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vahingot omavastuuseen saakka. Omavastuu on EUR 1000. Omavastuun puolittaminen maksaa EUR 20.
 • a. Vuokraaja korvaa auton ja auton varusteille tapahtuneet vahingot, sekä kadonneet osat ja varusteet
 • b. Vuokraaja sitoutuu siivoamaan tai korvaamaan epätavanomaista suuremmat likaantumiset. Tupakointi ja eläinten kuljetus irrallaan on kielletty. Ajoneuvoa palauttaessa irtoroskat on kerättävä ja matot ravisteltava. Jälkisiivous minimissään EUR 50€ ja EUR 35 alkavalta tunnilta.
 • c. Vuokraaja sitoutuu suorittamaan vahingosta aiheutuneelta seisonta-ajalta vuorokausimaksun joka on 35 €. Seisonta-aika alkaa vahingosta ja voidaan velvoittaa maksamaan enintään 30 vuorokaudelta.
 • OMAVASTUU JA VUOKRAAJAN TIETOISESTI AIHEUTTAMAT VAHINGOT
  Omavastuu ei kata siivousmaksuja, teiden ulkopuolista ajoa, ajamista tyhjin renkain tai muita vastaavia vahinkoja, joiden synnyn vuokraaja voi ennaltaehkäistä.
  ASIAKKAAN VASTUU VAHINGOSTA
  Jos vahinko on aiheutettu tahallaan tai vahinko on tapahtunut asiakkaan rikkoessa lakia (esim. ajettuaan humalassa tai huumeiden vaikutuksen alaisena) tai asiakas on selvästi rikkonut sopimuksen ehtoja, vuokraaja korvaa kaikki aiheuttamansa vahingot.
  JOS VAHINGON KORVAA VAHINGON AIHEUTTAJA TAI VASTAPUOLEN VAKUUTUS
  kokonaisuudessaan, on vuokraaja vapaa korvausvastuusta
  MUUT MAHDOLLISET MAKSUT
  Vuokraaja maksaa vuokra-ajalta sakot, pysäköintivirhemaksut ja muut vastaavat maksut, sekä 20 € toimistokuluja vuokraamolle, mikäli ko. sakkoja on lähetettävä hänelle jälkikäteen. Itsevuokrauksessa ajoneuvo on pysäköitävä ilmaiselle paikalle samalle kadulle, josta ajoneuvo noudettiin. Mikäli vapaita paikkoja ei ole kyseisellä kadulle, ajoneuvo on pysäköitävä viereisille kaduille ilmaiselle paikalle ja ilmoitettava sijainti puhelimitse vuokraamoon. Pysäköintivirhemaksuista vastaa vuokraaja.

  3. VUOKRAUKSEN MAKSU

 • a. Ajoneuvon vuokra maksetaan ajoneuvoa noudettaessa käteisellä, lähimmällä maksuautomaatilla tai itsevuokrauksessa sopimusehtojen hyväksymisen jälkeen verkkosivuilla PayPal-palvelun kautta maksukortilla. Sopimuksen tekijä on maksuvastuussa, mikäli hänen edustama yhteisö tai yritys ei suorita maksua
 • b. Muu maksutapa on sovittava etukäteen ja siitä tehdään merkintä sopimukseen.
 • 4. RENTAL SERVICE FINLAND OYN VELVOLLISUUDET

  Ajoneuvo luovutetaan käyttökuntoisena ja sovitusti asiakkaalle. Ajoneuvon käytöstä annetaan tarvittaessa opastus ja ohjeistus. Itsevuokrauksessa, vuokraamon edustaja ei ole ohjeistamassa ajoneuvon käyttöön vaan ajoneuvosta löytyvät ohjeet ajoneuvon käyttöön ja asiakkaan tulee tutustua ohjeisiin ennen ajamista. Mikäli ajoneuvon luovutus viivästyy tai ei tapahdu sovitusti, asiakas voi vaatia korvausta, alennusta tai purkaa sopimuksen.

  5. AUTOLLA AJETTU MATKA

 • a. Lasketaan ajoneuvon matkamittarista. Mikäli mittari on rikkoutunut, pyritään arvioimaan ajetut kilometrit. Mikäli mittari on rikottu tai vahingoitettu tahallaan, arvioidaan matka vuokraamon toimesta, mikäli asiakas ei pysty todistamaan ajoneuvolla ajetun lyhyemmän (tai pidemmän) matka. Ajoneuvoissa on GPS-seuranta, josta vuokraamo voi todentaa toteutuneet ajokilometrit.
 • b. Mittarin rikkoutumisesta ilmoitettava heti Rental Service Finland Oy:lle.
 • 6. HUOMIOITA AUTON POLTTOAINEESTA JA HUOLENPIDOSTA.

  Vuokraaja maksaa käyttämänsä dieselpolttoaineen. Rental Service Finland:in vuokra-ajoneuvoissa saa käyttää vain dieselpolttoainetta. Väärän polttoaineen käytöstä tulleista vahingoista vastaa vuokraaja. Vuokraajan on tarkistettava säännöllisesti myös moottoriöljyt, jäähdytinneste ja rengaspaineet. Ajoneuvo on vuokratessa tankattu ja asiakkaan on tankattava se täyteen palauttaessa. Tankin tilavuus on 75 litraa, eikä tankkiin saa mahdollisessa tarkistuksessa mahtua yli 3,5 litraa polttoainetta. Tankkauksesta veloitetaan polttoaineen lisäksi EUR 45 suuruinen tankkausmaksu. Ajoneuvossa on nokkakärryt ja kaksi kappaletta kuormaliinoja. Vuokraajan tulee sitoa kuorma ja huolehdittava ettei autossa ole ylikuormaa. Nokkakärryjä vuokraaja voi käyttää omalla vastuulla.

  7. ASIAKKAAN TEHTÄVÄT MAHDOLLISISSA AUTON RIKKOUTUMISISSA TAI VAHINGOISSA

 • a. Kaikissa tapauksissa on aina otettava yhteys Rental Service Finland:iin (044 055 8348). Varkauksissa on aina viipymättä tehtävä ilmoitus myös poliisille.
 • b. Jos kyseessä on liikennevahinko, on vahingosta tehtävä vahinkoilmoitus ja syyllisyyden ollessa epäselvä, pyydettävä poliisi vahinkopaikalle. Poliisiin yhteydenotto on aina pakollinen, jos kolarissa on tullut henkilövahinkoja tai osapuolena on hirvi, peura tai poro. Poliisin tekemä raportti toimitetaan Rental Service Finlandiin. Mikäli ilmoituksen tekemättä jättämisestä koituu vahinkoa tai vakuutuskorvauksen eväys, vahingosta vastaa vuokraaja.
 • c. Mikäli ajoneuvossa ilmenee tekninen vika, joka vaarantaa vuokraajan, muiden kyydissä olevien tai muiden liikenteenkäyttäjien turvallisuuden, tulee ajoneuvo pysäköidä ensimmäiseen turvalliseen paikkaan ja ottaa yhteys välittömästi puhelimitse vuokraamoon.
 • 8. RENTAL SERVICE FINLAND:IN VASTUU VIKATAPAUKSISSA

  Mikäli tekninen tai muu virhe ilmenee ajoneuvon olleessa asiakkaalla vuokralla, voi asiakas vaatia virheen tai vian korjaamista tai vuokranalennusta. Suuremman vian tai virheen takia asiakas voi vaatia koko vuokrasopimuksen purkua. Sopimusta ei voi purkaa, mikäli virhe voidaan kohtuullisessa ajassa korjata tai ajoneuvo korvataan Rental Service Finlandin puolelta. Oleellisia ajoa haittaavia virheitä eivät ole: ilmastoinnin, radion, sähköikkunoiden tai vastaavien lisävarusteiden rikkoutuminen, jotka eivät vaaranna matkan jatkumista.

  9. AUTON PALAUTUS VUOKRAUKSEN PÄÄTTYESSÄ

 • a. Palautus tapahtuu sopimukseen kirjatun mukaisesti. Muutoksista on sovittava etukäteen. Pelkkä ilmoitus muutoksesta vuokraamolle ei riitä.
 • b. Yli 10 minuutin viivytys palautuksessa johtaa vähintään ylimääräisen vuorokauden laskuttamiseen asiakkaalta EUR 75 ja EUR 45 jokaiselta alkavalta tunnilta. Yli tunnin viivytys ilmoitetaan myös poliisille.
 • c. Jos ajoneuvo palautetaan ennen sovittua aikaa, vuokra määräytyy alkuperäisen sopimuksen mukaan, mikäli muuta ei sovita tai ole sovittu.
 • 10. VUOKRASOPIMUKSEN PURKU ENNEN ALKUPERÄISEN SOPIMUKSEN PÄÄTTYMISAJANKOHTAA

  Mikäli sopimusehtoja rikotaan vuokraajan toimesta tai Rental Service Finland arvioi vuokraajan olevan kykenemätön noudattamaan sopimusta tai ajamaan vuokraamaansa ajoneuvoa asianmukaisesti, voidaan sopimus purkaa vuokraamon puolelta. Näin tapahtuu myös jos ajoneuvo kolarin, teknisen vian tai varkauden takia on vioittunut siinä määrin, ettei ajoneuvon vuokrausta voida jatkaa. Asiakkaan tulee näissä tapauksissa palauttaa ajoneuvo heti Rental Service Finlandille.

  11. AUTON VIEMINEN ULKOMAILLE

  Ajoneuvoa saa kuljettaa Suomen rajojen ulkopuolelle vain jos Rental Service Finland on antanut siihen erikseen kirjallisesti luvan.

  12. RIITAKYSYMYSTEN RATKAISU

  Riidat Rental Service Finland:in ja vuokraajan välillä pyritään ratkaisemaan pääasiallisesti neuvottelemalla. Tuomioistuimeen asti viedyt riita-asiat tulee nostaa Rental Service Finlandin kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa Turussa.

   

  ⇑ Takaisin ylös ⇑

   

  © 2019